ชื่อยา : Bromhexine hydrochloride

 

สรรพคุณ : ใช้ละลายเสมหะในโรคหลอดลมปอดอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีการหลั่งของเสมหะผิดปกติและมีความบกพร่องของการขับเคลื่อนเสมหะBrovol-pip-syrup
4mg

Packing:1x60ml