ชื่อยา : Cinnarizine

สรรพคุณ : ใช้ รักษาอาการคลื่นไส้และวิงเวียน เนื่องจากกลุ่มอาการเมนเนียร์ ความผิดปกติในการทรงตัวและความผิดปกติของหลอดเลือดส่วนปลายและหลอดเลือดใน สมอง

IMG 335825mg

Packing:1*1000

IMG 331525mg

Packing:1*50*10

CINNA-10x1025mg

Packing:1*10*10

 IMG 3397
Diameter: 8.9 mm